Voor wie

Ziezoleerlingbegeleiding is er voor studenten en voor leerlingen vanaf 6 jaar: leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, in het MBO, HBO en WO.

De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfinzicht en op het ontwikkelen van studievaardigheden.

Leerlingen leren weer vertrouwen op hun eigen leervermogen, ze leren haalbare doelen voor zichzelf te stellen en raken gemotiveerd deze te halen.

Vanuit affiniteit en door mijn onderwijservaring in het VSO (ASS-afdeling) en op een VMBO-LWOO school, ben ik ervaren in het werken met leerlingen die ook een autisme spectrum stoornis hebben en met leerlingen die (hoog)begaafd en/of gevoelig zijn.