Leerlingbegeleiding

Remedial Teaching rekenen

Leerlingen met moeite met rekenen en wiskunde kunnen faalangst hebben opgebouwd. We werken, naast het werken aan de rekenvaardigheden,  ook  aan de rekenbeleving en aan het vergroten van zelfvertrouwen bij rekenen.

Sociale en emotionele ontwikkeling

Met sociale ontwikkeling bedoelen we dat een leerling begrip ontwikkelt voor andere mensen en positief gedrag en vaardigheden ontwikkeld ten opzichte van anderen.

Plannen en Onthouden

Leerlingen die problemen op school ondervinden, hebben veelal last van wat minder ontwikkelde executieve functies. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van leren, redeneren, structureren, organiseren en reguleren van gedrag.

Positief gedrag ontwikkelen

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling bieden bijvoorbeeld de werkgeheugentraining Jungle Memory aan of we maken een op de leerling toegesneden programma van leer-, geheugen- en motivatietechnieken.

Cursusaanbod

Snel leren = leuk leren

In zes lessen leer je met je eigen huiswerk beter plannen, samenvatten met mindmaps, meer en makkelijker onthouden, geheugentechnieken en sneller lezen. Kortom, leren ‘Leren’. 

Teken je gesprek

Leerlingen die een probleem ervaren kunnen soms niet duiden wat er precies is, of er is zoveel dat ze niet meer overzien waar te beginnen.

Jungle memory

Jungle Memory is gebaseerd op onderzoek naar hoe je het werkgeheugen moet trainen. Werkgeheugen is een van de belangrijkste leervaardigheden.

Oefenplein groep 8

Zit je in groep 8 en ben je erg zenuwachtig voor de cito-toets? Kom dan naar de oefenuurtjes bij Ziezo en ga met een
‘Ziezo’-gevoel je toetsen in.

Beter bij de les

Met de training Beter bij de les oefen je met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag

Leerlingbegeleiding op school

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling, maken we in overleg met de leerling, de ouders en de leerkracht een begeleidingsplan  voor ongeveer zes weken.