Cursusaanbod

Teken je gesprek

Leerlingen die een probleem ervaren kunnen soms niet duiden wat er precies is, of er is zoveel dat ze niet meer overzien waar te beginnen. Teken je Gesprek is een methode om je gesprek visueel te maken. De begeleiding is rustig en ontspannen. We noemen het gesprek een  ‘onderzoek van je probleem’, wat de leerling zelf doet.

Met gebruik van kleur en symbolen, creëer je een overzicht van het probleem. Hiermee versimpel je het probleem als het ware tot kleinere onderdelen. De inzichten en oplossingen komen tijdens het tekengesprek van de leerling zelf. Door het te visualiseren ontstaat er vaak inzicht en overzicht in oorzaken en gevolgen. Leerlingen overzien daardoor beter wat er aan de hand is en brengen zelf op dat moment al oplossingen aan. Hierdoor ontstaat een bereidheid om gedrag te veranderen. In andere situaties geldt vaak dat als gedachten op papier staan, ze ook losgelaten kunnen worden.

Een cursus Teken je gesprek bestaat uit 1 gesprek van 60 minuten en 5 gesprekken van 45 minuten.


"Snel leren = leuk leren"

Snel leren = Leuk leren groepstrainingen (max 4) of individuele lessen.
In zes lessen leer je met je eigen huiswerk beter plannen, samenvatten met mindmaps, meer en makkelijker onthouden, geheugentechnieken en sneller lezen. Kortom, leren ‘Leren’.

Locatie groepstrainingen: Vivaldistraat 73 (gezondheidsplein Poelpolder).

Kosten groepstraining all in: € 279,95 | Kosten individuele training: € 390,-
Aanmelding kan telefonisch op 06 1921 4717 of via email ziezoleerlingbegeleiding@gmail.com


Jungle Memory

“Jungle Memory is gebaseerd op onderzoek naar hoe je het werkgeheugen moet trainen. Werkgeheugen is een van de belangrijkste leervaardigheden. Het is de motor van het brein bij het leren.
De werking van Jungle Memory is wetenschappelijk aangetoond voor leerlingen met leerproblemen, waaronder ook leerlingen met Dyslexie en Autisme. Het is gericht op leerlingen tussen 7 en 16 jaar.
Bewijs uit klinische studies heeft aangetoond dat Jungle Memory IQ-scores, het werkgeheugen en schoolresultaten kan verbeteren. Leerlingen die Jungle Memory gebruikten verbeterden hun IQ-score en hun schoolresultaat van C naar B of van B naar A in slechts 8 weken.”  Dit vermeld de site van Jungle Memory .

De Jungle Memory training bestaat uit een internetlicentie voor het programma waarmee je 8 weken lang 4x per week 3 dezelfde spelletjes speelt. Deze passen zich op niveau aan, bouwt zich in moeilijkheid en dagen steeds uit. Hiermee train je het werkgeheugen. Eén keer per week komt de leerling naar de cursus waarin we samen bespreken wat er goed ging, wat er lastig was en we bekijken de vooruitgang en groei. Dit is enorm motiverend. Effect van training is al na 2 weken merkbaar.  Tijdbelasting: 15-20 minuten per keer, 3 x thuis oefenen, 1x cursus van 45 min.


Cursus Oefenplein groep 8

Zit je in groep 8 en ben je erg zenuwachtig voor de cito-toets?
Kom dan naar de oefenuurtjes bij Ziezo en ga met een ‘Ziezo’-gevoel je toetsen in.
Je kunt bij mij oefenen met dat wat jíj nodig hebt: rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden, omgaan met meerkeuzevragen, de baas worden over je spanning met helpende gedachten en ontspanningsoefeningen…
De achtste-groepers die jullie al voorgingen, waren enthousiast en hebben het uitstekend gedaan op eindcito!

Kosten € 95,- 4 x 45 minuten groepstraining (max 5 leerlingen)
Locatie Vivaldistraat 73 (Gezondheidsplein Poelpolder) te Lisse


Cursus ‘Beter bij de les’

Oefenen van leervaardigheden en werkgeheugen.

Met de training Beter bij de les oefen je met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag.

Je traint je werkgeheugen en krijgt meer inzicht in je leergedrag. Hierdoor heb je uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in jouw leergedrag en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en jou de juiste ondersteuning bieden.

Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om leervaardigheden te trainen.